دوره آموزشی توجیهی و حفاظتی برای عوامل نگهبانی حراست زیر ساخت استان فارس برگزار شد

دوره آموزشی توجیهی و حفاظتی برای عوامل نگهبانی حراست زیر ساخت استان فارس برگزار شد
کارگاه‌ آموزشی توجیهی عوامل نگهبانی حراست و کارکنان نگهداری شبکه و نگهداری تأسیسات و پرسنل غیرحاکمیتی اداره کل ارتباطات زیرساخت استان فارس 14 مهرماه سالجاری در مرکز SC2 شیراز برگزار شد .

فارس

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل؛ دراین کارگاه های آموزشی ، عباسی مشاور مدیر کل حراست مباحث مربوط به به چگونگی گزارش نویسی مبتنی بر مشاهده و توصیف، مدیریت بحران و وظایف عوامل نگهبانی را مطرح و در خصوص محاسن و معایب عوامل نگهبانی و هم چنین همچنین آگاه سازی ،حفاظت گفتار و رازداری و آشنایی با روش‌‌های جاسوسی تلفنی و مقابله با آن آموزش‌های مربوطه را ارائه کرد.

۲۱ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۴۱
تعداد بازدید : ۱۸۸