ضابطین قضایی دادگستری شرکت مشخص شدند

ضابطین قضایی دادگستری شرکت مشخص شدند
با برگزاری آزمون ضابطین قضایی دادگستری در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان البرز ، جمعی از همکاران واحدهای مختلف به عنوان ضابطین قضایی شرکت برگزیده شدند .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، این آزمون پس از برگزاری دوره های متعدد آموزشی و به منظور پرورش ضابط قضایی برای صیانت ازوظایف و اهداف شرکت ارتباطات زیر ساخت ، پانزدهم مهرماه باحضور معاون دادستان استان دکتر قنادزاده برگزار و همکاران شرکت کننده  با موفقیت در آزمون ،کارت ضابط قضائی دریافت کردند.

۲۱ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۲۴
تعداد بازدید : ۱۸۱