دوره آموزشی توجیهی و حفاظتی برای عوامل نگهبانی حراست زیر ساخت استان مازندران برگزار شد

دوره آموزشی توجیهی و حفاظتی برای عوامل نگهبانی حراست زیر ساخت  استان مازندران برگزار شد
کارگاه‌ آموزشی توجیهی عوامل نگهبانی حراست و کارکنان نگهداری شبکه و نگهداری تأسیسات و پرسنل غیرحاکمیتی اداره کل ارتباطات زیرساخت استان مازندران، به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد
به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل؛ دراین کارگاه های آموزشی ، عباسی مشاور مدیر کل حراست مباحث مربوط به به چگونگی گزارش نویسی مبتنی بر مشاهده و توصیف، مدیریت بحران و وظایف عوامل نگهبانی را مطرح و در خصوص محاسن و معایب عوامل نگهبانی و هم چنین همچنین آگاه سازی ،حفاظت گفتار و رازداری و آشنایی با روش‌‌های جاسوسی تلفنی و مقابله با آن آموزش‌های مربوطه را ارائه کرد.
۱۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۲۰
تعداد بازدید : ۱۶۱