دوره آموزشی توجیهی و حفاظتی برای عوامل نگهبانی حراست استان لرستان برگزار شد

دوره آموزشی توجیهی و حفاظتی برای عوامل نگهبانی حراست استان لرستان برگزار شد
دوره آموزشی توجیهی ، حفاظتی عوامل نگهبانی ارتباطات زیرساخت استان لرستان به صورت ویدئو کنفرانس با حضور کلیه عوامل حفاظت فیزیکی و پرسنل رسمی واحدهای فنی شاغل، سوم مهرماه سالجاری در مدیریت ارتباطات زیرساخت استان لرستان برگزار شد .

l1

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل؛ دراین کارگاه های آموزشی ، عباسی مشاور مدیر کل حراست مباحث مربوط به چگونگی تخلیه تلفنی ، حفاظت گفتار ، لزوم هوشیاری در مقابله با توطئه های دشمن و شرح وظایف عوامل نگهبانی در آن را مطرح و آموزش های مربوطه را ارائه کرد.

۱۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۰۴
تعداد بازدید : ۱۸۵