دوره آموزشی توجیهی و حفاظتی برای عوامل نگهبانی حراست استان اصفهان برگزار شد

دوره آموزشی توجیهی و حفاظتی برای عوامل نگهبانی حراست استان اصفهان برگزار شد
کارگاه آموزشی توجیهی ، حفاظتی عوامل نگهبانی ارتباطات زیرساخت استان اصفهان به صورت ویدئو کنفرانس با حضور کلیه عوامل حفاظت فیزیکی و پرسنل رسمی واحدهای فنی شاغل، هفتم مهرماه سالجاری در مجتمع ارتباطات مخابراتی شماره یک اصفهان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل؛ دراین کارگاه های آموزشی ، عباسی مشاور مدیر کل حراست مباحث مربوط به چگونگی گزارش نویسی مبتنی بر مشاهده و توصیف ، مانور اطفاء حریق و شرح وظایف عوامل نگهبانی در آن را مطرح و آموزش های مربوطه را ارائه کرد.

۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۴:۵۹
تعداد بازدید : ۲۳۸