دوره آموزشی توجیهی و حفاظتی برای عوامل نگهبانی حراست استان چهار محال و بختیاری برگزار شد

دوره آموزشی توجیهی و حفاظتی برای عوامل نگهبانی حراست استان چهار محال و بختیاری برگزار شد
کارگاه آموزشی توجیهی ، حفاظتی عوامل نگهبانی ارتباطات زیرساخت استان چهار محال و بختیاری به صورت ویدئو کنفرانس 16 شهریور ماه سالجاری و با حضور کلیه عوامل حفاظت فیزیکی و کلیه پرسنل رسمی و واحدهای فنی شاغل در مرکز pc شهرکرد برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل؛ دراین کارگاه های آموزشی ، عباسی مشاور مدیر کل حراست مباحث مربوط به چگونگی گزارش نویسی مبتنی بر مشاهده و توصیف ، مانور اطفاء حریق و شرح وظایف عوامل نگهبانی در آن را مطرح و آموزش های مربوطه را ارائه کرد.
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۶:۳۷
تعداد بازدید : ۱۶۷