مانورپدافند غیر عامل در مدیریت ارتباطات زیرساخت استان لرستان برگزار شد

مانورپدافند غیر عامل در مدیریت ارتباطات زیرساخت استان لرستان برگزار شد
مانورپدافند غیر عامل به منظور تست پایداری لینک های ارتباطی شبکه ی زیرساخت با حضور مهندس کوشکی مدیر ارتباطات زیر ساخت استان، مدیر کل پدافندغیر عامل و نمایندگان فنی صدا و سیما پنجم شهریورماه در مدیریت ارتباطات زیرساخت استان لرستان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل؛ در این مانور مهندس کوشکی مدیر ارتباطات زیر ساخت استان مطالبی رادر خصوص اهمیت نقش و رسالت شرکت متبوع در راستای ارتقای کمی و کیفی زیرساخت های ارتباطی بیان کرد.
در ادامه دکتر سیف مدیر کل پدافند غیر عامل استان لرستان از همکاری ها و همراهی های مدیریت ارتباطات زیرساخت استان در پیشرو مسائل پدافندی ، قدردانی کرد.
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۰۷
تعداد بازدید : ۱۳۴