کارگاه آموزشی توجیهی کارکنان اداره کل ارتباطات زیرساخت استان گیلان برگزار شد

کارگاه آموزشی توجیهی کارکنان اداره کل ارتباطات زیرساخت استان گیلان برگزار شد
با همت اداره کل حراست شرکت ، کارگاه آموزشی توجیهی ، حفاظتی عوامل نگهبانی حراست و کارکنان نگهداری فنی و نگهداری تأسیسات اداره کل ارتباطات زیرساخت استان گیلان به صورت ویدئو کنفرانس در این اداره کل برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل؛ دراین کارگاه های آموزشی ، عباسی مشاور مدیر کل حراست مباحث مربوط به چگونگی گزارش نویسی مبتنی بر مشاهده و توصیف ، مدیریت بحران و وظایف عوامل نگهبانی در آن را مطرح ودر خصوص محاسن و معایب عوامل نگهبانی آموزش های مربوطه را ارائه کرد.
همچنین آگاه سازی ،حفاظت گفتار و رازداری و آشنایی با روش های جاسوسی تلفنی و مقابله با آن از دیگر موارد آموزشی برای کارکنان نگهداری فنی و تاسیسات در این دوره ها بود .
گیلان
۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۱۵
تعداد بازدید : ۱۰۸