بازدید عضو هیات مدیره از اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خراسان جنوبی

بازدید عضو هیات مدیره از اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خراسان جنوبی
مهندس خضردوست عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به منظور بررسی زیرساخت های ارتباطی اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خراسان جنوبی, یکم مرداد ماه به این استان سفر کرد .
به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل ؛ مهندس خضردوست که در این سفر مهندس نظری مدیرکل ارتباطات زیرساخت شهرستانهای استان تهران و امور هماهنگی وی را همراهی می کرد، در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خراسان جنوبی حضور یافت و با مدیرکل و کارکنان دیدار و گفتگو کرد .
در این دیدار، مهندس ناصری مدیر ارتباطات زیرساخت استان ضمن تشریح وضعیت شبکه ارتباطی ،با بیان گزارشی از عملکرد سال 97 استان ،میزان پیشرفت کارها وفعالیتهای سال جاری را توضیح داد .
در ادامه این دیدار ،مهندس خضردوست با همکاران اداره کل به گفتگو نشست و مشکلات و مسائل شان را جویا شد.
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ضمن قدردانی از تلاشهای آنان گفت : سیاست شرکت بر این است که به نظرات و مشکلات کلیه ی پرسنل رسیدگی و مسائل شان حل و رفع شود.
همچنین مهندس خضردوست از سالنهای سوئیچ، دیتا و سیستم انتقال بازدید و با پرسنل حاضر در این سالنها گفتگو کرد و از نزدیک در جریان مشکلات و نظرات آنان در بخش های مختلف قرار گرفت.
در جریان این سفر، عضو هیات مدیره زیرساخت در جلسه ای با حضور مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی وسرپرست اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان نیز شرکت کردوموانع ومشکلات ارتباطاتی در حوزه زیرساخت ومخابرات بررسی و در این خصوص تصمیم گیری شد.
۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۴۴
تعداد بازدید : ۵۹۳