اجرای طرح بسیج ملی فشار خون در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان البرز

اجرای طرح بسیج ملی فشار خون در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان البرز
همزمان با سراسر کشور ، طرح بسیج ملی کنترل فشار خون همکاران اداره کل ارتباطات زیرساخت استان البرز دوازدهم تیرماه اجرا شد .
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل؛ این طرح که با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی البرز انجام گردید، فشار خون تمامی همکاران اندازه گیری، ثبت و مشاوره لازم به آنان داده شد.
در این طرح همه همکاران اعم از رسمی و پرسنل پیمانکار مشارکت داشتند و کارت وضعیت فشارخون خود را دریافت کردند.
۱۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۳۸
تعداد بازدید : ۹۵