اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان هرمزگان

اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان هرمزگان
طرح بسیج ملی کنترل فشارخون ، نوزدهم خرداد ماه در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان هرمزگان اجرا شد .

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل؛ با اجرای این طرح از سوی مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس ، فشارخون تمامی کارکنان اندازه گیری و روشهای پیشگیری از مبتلا شدن به فشارخون بالا آموزش داده شد.

۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۴۰
تعداد بازدید : ۱۲۷