تقدیر اداره کل ارتباطات زیرساخت استان البرز از همکاران بخش خدمات

تقدیر اداره کل ارتباطات زیرساخت استان البرز از همکاران بخش خدمات
همزمان با روز جهانی کارگر , دکتر محمدرضا زارع مدیرکل ارتباطات زیرساخت استان البرز، از همکاران بخش خدمات شاغل در این اداره کل با اهداء لوح سپاس از زحمات آنان قدردانی کرد
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۵:۲۱
تعداد بازدید : ۱۱۹