گروه کوهنوردی ایثار کویر مرنجاب را پیمایش کرد

گروه کوهنوردی ایثار کویر مرنجاب را پیمایش کرد
گروه کوهنوردی ایثار شرکت ارتباطات زیرساخت در بیستم دیماه سال جاری کویر مرنجاب واقع در استان اصفهان (کاشان) را پیمایش کرد .

شرکت کنندگان در این پیمایش عبارت بودند از آقایان :

صابر صدری

24.

رضا قره باغی

17.

اسماعیل نوری

9.

امیر محمدی ستا

1.

بهروز عسگری

25.

مصطفی فلاحی

18.

کمال نورمحمدی

10.

محسن رمضانی

2.

حسن احمدوند

26.

حسین سلیمانی

19.

سیدقاسم حسین نژاد

11.

محمود سروش نیا

3.

حسین حسینی

27.

حسن خمسه

20.

فرشاد حکمی زاده

12.

مسعود آقازاده

4.

حمیدرضاصبوری

28.

حسن صدیقیان

21.

سیدمحمد حسینی

13.

 

عباس شمس      مهربانی

5.

محمدملک

29.

محمدتقی بروغنی

22.

احمد نصیری فر

14.

علی الیاسی

6.

محمد نفر

30.

محمدعلی خان محمدی

23.

اسدگرامی

15.

سیدکمال موسوی

7.سیدابوالفضل آقامیرزاده مفرد

16.

حسین بوارد

8.

این برنامه با تلاش اداره امور ایثارگران و سرپرستی آقای محمود سروش نیا انجام شد .

 

۳۰ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۰۳
تعداد بازدید : ۳۵۶