/ ارتباط با مدیران ارشد(ملاقات عمومی) / ملاقات عمومی با مدیران کل حوزه ستادی

ملاقات عمومی با مدیران کل حوزه ستادی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

زمان ملاقات

( روز ساعت )

 

نام و نام خانوادگی مسئول هماهنگ کننده ملاقات عمومی

شماره تماس

1

حسن صمدی

مدیرکل دفتر حقوقی

 روزهای کاری هفته با تعیین وقت قبلی

وحید خانی

88114511

2

حسنعلی عیسی زاده

دبیرهیأت مدیره و مدیرکل دفتر مدیرعامل ، روابط عمومی و امور بین الملل

سه شنبه

10 تا 11

محسن نقدی

88113428

3

مجتبی نرگس خرم

رئیس اداره حسابرسی

  ------------------  88114504 

4

سید رضا موسوی 

مدیر ارتباطات زیرساخت شهرستان های استان تهران و امور هماهنگی استانها

دوشنبه -

10 تا 12

رحمت اله حبیبی

88118071

88118072

5

محسن نوروزی

مدیرکل حراست

روزهای کاری هفته

منوچهر حسینی

88113523

88113524

6

اکبر کرمی

مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

یکشنبه/ سه شنبه

9 تا 11

هادی سمیعی

وحید منصوری

88112846

88112848

 

 

بروزرسانی:1399/10/09


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۳۸