/ ارتباط با مدیران ارشد(ملاقات عمومی) / ملاقات عمومی با مدیران کل حوزه ستادی

ملاقات عمومی با مدیران کل حوزه ستادی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

زمان ملاقات

( روز- ساعت )

نام و نام خانوادگی مسئول هماهنگ کننده ملاقات عمومی

شماره تماس

1

حسنعلی عیسی زاده

مدیرکل محترم دفتر هیات مدیره و روابط عمومی و امور بین الملل

سه شنبه ها :12-10

محسن نقدی- احمد نجفقلی زاده

88113428

2

حسین راهلی

مدیرکل حراست

سه شنبه ها :11-9

منوچهر حسینی

88113522

3

اکبر کرمی

مدیرکل دفتر  بازرسی و مدیریت عملکرد

همه روزه با همانگی قبلی

وحید منصوری-هادی سمیعی

88112846-8

4

حسن صمدی

مدیرکل دفتر حقوقی

یکشنبه ها : 16-14

وحید خانی

88114511

5

بیژن هاشم پور

رئیس اداره حسابرسی داخلی

دوشنبه ها :12-10

آرش محمدی

88112825

6

زهرا عرب سرخی

رئیس امور هماهنگی کمیسیون معاملات

یکشنبه ها : 10-9

محمد عباسعلی زاده

88112837-88113506


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۴:۴۹