همکار گرامی؛

خواهشمند است پس از پر کردن فرم زیر و ارسال  آن شماره پیگیری را تا زمان ملاقات همراه داشته باشید.

تاریخ جلسات ملاقات (با در نظر گرفتن اولویت تاریخ ارائه فرم) از طریق واحد ارتباط مردمی این دفتر به شما اعلام خواهد شد.

 

روابط عمومی و امور بین الملل

فرم ملاقات با مدیرعامل

*
*
*
*
*
*