/ ارتباط با مدیران ارشد(ملاقات عمومی) / ملاقات عمومی با مدیران کل حوزه معاونت ها

ملاقات عمومی با مدیران کل حوزه معاونت ها

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

حوزه  معاونت

زمان ملاقات

( روز- ساعت )

نام و

نام خانوادگی

مسئول هماهنگ

کننده ملاقات عمومی

شماره تماس

1

فرهادرضوانی

مدیرکل مهندسی عملیات شبکه

معاونت فنی مدیرعامل

چهارشنبه ها :16-14

علی ارواحی-پوریا آشوری

88116335

2

اصغرشمس جی

مدیرکل پشتیبانی فنی

معاونت فنی مدیرعامل

یکشنبه ها : 10-8

مصطفی گوهری

88112949

88112950

3

مهران عمویی

مدیرکل کنترل و

همانگی و پایش

معاونت فنی مدیرعامل

چهارشنبه ها :17-15

محمد حیدری کیا-محسن خادم پور

88116109-11

4

مدیرکل نظارت فنی

معاونت فنی مدیرعامل

یکشنبه ها : 14:30-13

مجید نوریان نسب

88113048

5

محسن منصوری

مدیرکل طرح و

توسعه شبکه

معاونت فنی مدیرعامل

دوشنبه ها: 12-10

عبدالرضا اشتری-یونس رضایی

88113147-9

6

علیرضا اسماعیلی

مدیرکل معماری سازمانی

و مدیریت سامانه های اطلاعاتی

معاونت فناوری اطلاعات

همه روزه با هماهنگی قبلی

علیرضا دانش پایه

88113558-8112633

7

جعفر باقریان

مدیرکل مدیریت

سامانه های صیانتی

معاونت فناوری اطلاعات

سه شنبه ها :9-8

محمدرضا شمس-حمیدرضا عزیزخانی

88115432-3

8

هاشم محمد خانی

مدیرکل هوشمند سازی

و مدیریت سامانه ها

معاونت فناوری اطلاعات

شنبه ها:9:30-7:30

مجتبی آقاجانی

88112638-86011233

9

امیرحسین عامی مطلق

مدیرکل دفتر مدیریت پروژه و بودجه

معاونت راهبردی و توسعه کسب و کار

سه شنبه ها :9 -7:30

فرهاد مهربانی-فرامرز حاتمی نسب

88112547-8

10

حمید مظاهری طامه

مدیرکل دفتر مدیریت استراتژیک

و کسب و کارهای نوین

معاونت راهبردی و توسعه کسب و کار

سه شنبه ها : 9-8

امید علائی

88112538-88114503

11

مهرداد مهرکام

مدیرکل بازاریابی و

 امور تجاری

معاونت راهبردی و توسعه کسب و کار

13:30-15

محمد حیدری

88112148

12

داود کاشانی

مدیرکل مالی و ذیحسابی

معاونت توسعه منابع

دوشنبه ها:16:30-14:30

ابوالفضل خسروانی فراهانی

88112437-8

13

کیوان معظمی رضا زاده

مدیرکل تامین تجهیزات فنی و

خدمات پیمکانکاری

معاونت توسعه منابع

دوشنبه ها: 10-8

مصطفی محمدی

88112348-9

14

محمد رضا نورآبادی

مدیرکل توسعه سرمایه انسانی

معاونت توسعه منابع

سه شنبه ها :10-9

جاوید صنم زاده

88112250


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۴:۴۸