/ ارتباط با مدیران ارشد(ملاقات عمومی) / ملاقات عمومی با معاونین مدیرعامل

ملاقات عمومی با معاونین

ردیف

 نام و نام خانوادگی

سمت

زمان ملاقات

( روز- ساعت )

نام و نام خانوادگی مسئول هماهنگ کننده ملاقات عمومی

شماره تماس

1

 سهراب آغ بیات

معاون فنی مدیرعامل

شنبه ها: 17-15

محسن شریف کیا - بهمن آدی نژاد

88113248-9

2

 علیرضا اصغریان

معاون فناوری اطلاعات مدیرعامل

سه شنبه ها: 10-8

شاپور احمدی

88112648

3

  نرگس طاهری

معاون راهبردی و توسعه کسب و کار مدیرعامل

شنبه ها: 12-10

سعیده لولاآور

88112748

4

تقی محمدی

معاون توسعه منابع مدیرعامل

سه شنبه ها: 10-9

جلال قربانی - علی پشتکوهی

88112448-9


تاریخ بروزرسانی : ۶ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳:۱۸