/ ارتباط با مدیران ارشد(ملاقات عمومی) / ملاقات عمومی با معاونین مدیرعامل

ملاقات عمومی با معاونین

ردیف

نام و

نام خانوادگی

سمت

زمان ملاقات

( روز ساعت )

نام و

نام خانوادگی مسئول

هماهنگ کننده

ملاقات عمومی

شماره تماس

1

تقی محمدی

معاون توسعه منابع

سه شنبه ها

ساعت 8:30

آقای قربانی

88112448

88112449

2

سهراب آغ بیات

معاونت فنی

سه شنبه ها -

2 تا 4

آقای شریف کیا

49-88113248

3

نرگس طاهری

معاونت راهبردی و توسعه کسب و کار

شنبه ها

ساعت 10 الی 12

خانم لولا ور

88113397

4

علیرضا اصغریان

معاونت فناوری اطلاعات

سه شنبه ها

ساعت 14 الی 16

آقای احمدی

88113150

88112648

 


تاریخ بروزرسانی : ۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۵۶