عباسی_0

 

دکتر صادق عباسی شاهکوه

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت

گالری تصاویر

رزومه

رادکانی

اسماعیل رادکانی

معاون فنی مدیرعامل

گالری تصاویر

رزومه

 taheri_2

نرگس طاهری

معاون راهبردی و توسعه کسب و کار مدیرعامل

گالری تصاویر

رزومه

 

هاشمی

 

ستار هاشمی

معاون فناوری اطلاعات مدیرعامل

  گالری تصاویر

رزومه

 

محمدی

 

تقی محمدی

معاون توسعه منابع مدیرعامل

  گالری تصاویر

رزومه

 
×