EPEG
پروژه دروازه جدید انتقال ارتباطات
ایران و اروپا
هم اکنون مسیر اصلی ارتباط شرق به غرب از کانون بحرانی و پرتراکم کانال سوئز و باب المندب عبور می‌ ‌کند. ظرفیت این مسیر ۲۵ ترابایت است و هنوز هیچ مسیر جایگزینی برای آن وجود ندارد. کنسرسیوم‌های بسیاری در دنیا در حال شکل گیری هستند تا مسیرهای رزرو و جایگیزینی برای آن ایجاد کنند.
3,000 Km
کاهش مسیر نسب به مسیر دریایی
5%
مسیر دریایی کمتر از کل مسیر
540 Gbps
ظرفیت اولیه
3,2 Tbps
ظرفیت طراحی شده
پروژه اروپا و آسیا را از مسیر آلمان، روسیه، آذربایجان و ایران دنبال می‌کند و از جنوب ایران به عمان و دریای آزاد راه می‌یابد و می‌تواند اولین مسیر جایگزین کانال سوئز باشد.

چشم انداز پروژه ترانزیت ایران و اروپا انتقال حدود ۳.۲ ترابایت است و با اجرای کامل این پروژه راهی میانبر و ایمن و جایگزین برای کشورهای منطقه و اپراتورهای بزرگ بین‌المللی به وجود خواهد آمد. این پروژه ایران را به هاب ارتباطی منطقه تبدیل خواهد کرد.
همکاران
Omantel
Rostelecom
Bringing you a better Vodafone