» کارگاه آموزشی » همایش آموزشی شیوه توزیع محتوا در شبکه ملی اطلاعات peering & CDN در شرکت ارتباطات زیر ساخت (95/4/29) » سخنرانی مهندس سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران