مدیران حوزه ستادی

حسنعلی عیسی زاده

 دبیر هیئت مدیره و مدیرکل دفتر مدیرعامل ،  روابط عمومی وامور بین الملل

کارشناس ارشدمدیریت اجرائی

تلفن:88113428

ایمیل: h.eisazadeh@tic.ir

رزومه

 

اکبر کرمی

 مهندس اکبر کرمی

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

کارشناس مهندسی برق و مخابرات

تلفن: 88112846

ایمیل :  karami@tic.ir

رزومه

  

  دکترمحسن نوروزی

مدیرکل  حراست

دکترای مدیریت آینده پژوهی

تلفن: 88113522

ایمیل: m.norouzi@tic.ir

رزومه

 

  

حسن صمدی

مدیرکل دفتر حقوقی

کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

تلفن:88114511

ایمیل:  hsamadi@tic.ir

رزومه

                    

تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۲۰