/ درباره شرکت / معرفی مدیران / مدیران کل شرکت ارتباطات زیر ساخت / مدیران حوزه معاونت طرح و توسعه و فناوری های نوین

 توکلی.jpg

 

مدیرکل طرح و توسعه نیرو وساختمان

حمید توکلی


مهندس حقی

 

مدیرکل طرح و توسعه شبکه انتقال و ماهواره

مجید حقی

 مهندس سلطانی

  

مدیرکل پشتیبانی فنی و راه اندازی 

مسعود رضا سلطانی


مهندس شمس جی

 

مدیر کل نظارت و آزمایش و تحویل

اصغر شمس جی

 مهندس گودرزی

 

 

مدیرکل دفتر صیانت فرهنگی و امنیت

سیستم های ارتباطی

  محمدگودرزی

 مهندس نجاتی

 

 

 

مدیر کل طرح و توسعه شبکه دیتا و سوئیچ

مجتبی نجاتی امیری