» درباره شرکت » معرفی مدیران » مدیران کل شرکت ارتباطات زیر ساخت » مدیران حوزه معاونت نگهداری و مدیریت شبکه

مدیران حوزه معاونت بهره برداری و مدیریت شبکه


مهندس آغ بیات 

 

 

 مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه

سهراب آغ بیات

 

  اصغریان.jpg


 

 

مدیر کل مهندسی عملیات شبکه دیتا و سوئیچ

علیرضا اصغریان