اسماعیلی 

 

مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

 حامدرضا اسماعیلی


مهندس نظرپور 

 

مدیر کل ارتباطات زیرساخت شهرستانهای استان تهران و امورهماهنگی استان ها

احمد نظر پور


جان بزرگی 

 

مدیرکل دفتر مدیرعامل و هیات مدیره

احمد جان بزرگی

 موسوی  

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات

سیدرضا موسوی


صمدی 

 

 

 

مدیرکل دفتر حقوقی

حسن صمدی

 

 مجید میرزایی

 

 

مدیرکل امور تجاری

مجید میرزایی

 
نوروزی 

 

مدیرکل حراست

محسن نوروزی

 
مهندس همتی  

 

 

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات

اسداله همتی