/ درباره شرکت / معرفی مدیران / مدیران کل شرکت ارتباطات زیر ساخت / مدیران حوزه نظارت راهبردی و برنامه ریزی ارتباطات زیرساخت کشور

مدیران حوزه معاونت نظارت راهبردی و برنامه ریزی ارتباطات زیر ساخت کشورمهندس حمیدی پور  


  مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی فنی

حسین حمیدی پور

 
 
مهندس غفار تبریزی

مدیرکل دفتر طرح های جامع و تدوین استانداردها

مرتضی غفار تبریزی


 
مهندس طاهری

 

 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی ، بودجه و کنترل برنامه ها

نرگس طاهری