مدیر عامل و معاونین مدیرعامل

مهندس حمید فتاحی
مهندس حمید فتاحی

معاون وزیر ، رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

تلفن:88113445 

ایمیل:h.fatahi@tic.ir

رزومه

 

 


آغ بیات

 

مهندس سهراب آغ بیات

معاون فنی مدیرعامل

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

تلفن:88113247 

ایمیل: S_ aghbayat@tic.ir

رزومه

 

 

 
 مهندس نرگس طاهری
معاون راهبردی و توسعه کسب و کار مدیرعامل

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

تلفن:88113397 

ایمیل:   ntaheri@tic.ir

رزومه

 

اصغریان    
 مهندس علیرضا اصغریان
معاون فناوری اطلاعات مدیرعامل

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

تلفن :88113150 

ایمیل:a.asgharian@tic.ir

رزومه


 
تقی محمدی
معاون توسعه منابع مدیرعامل

کارشناس ارشد حسابداری

تلفن:88112448
 

ایمیل:t.mohammadi@tic.ir

رزومهتاریخ بروزرسانی : ۶ آذر ۱۴۰۰ ۱۵:۵۰