مجید خباز

 

مشخصات فردی :

خباز

نام: مجید     نام خانوادگی: خباز      تاریخ تولد : 1346/07/12  محل تولد : تهران

محل سکونت :تهران     سمت فعلی : عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت

تلفن تماس : -88113437

ایمیل : khabbaz@tic.ir

 


 - سوابق تحصیلی :


-   فوق لیسانس پدافند غیرعامل (گرایش امنیت ملی) ازدانشکده علوم فارابی

- عنوان پایان نامه: نقش شبکه های اجتماعی در مهار بحران های سیاسی با رویکرد پدافند غیرعامل

- لیسانس : حسابداری

سوابق اجرائی و تجربی :

ردیف

عنوان شغلی

از تاریخ
الی تاریخ

محل خدمت

1

عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت
 ازسال 99
تاکنون

شرکت ارتباطات زیرساخت

2

مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

97

 

 99

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

3

معاون توسعه منابع شرکت ارتباطات زیر ساخت

 

92

 

97

 

شرکت ارتباطات زیرساخت

4

مدیر کل دفتر هیات مدیره و مدیرعامل ودبیر هیات مدیره

  

89

  

92

شرکت ارتباطات زیرساخت

5

معاون دفتر مدیرعامل و روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت


85

  

89

شرکت ارتباطات زیرساخت

6

مشاور اموراجرایی و مدیرکل دفتر ریاست مرکز تحقیقات مخابرات ایران

 

84

 

85

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

7

معاون اداره کل پشتیبانی توسعه مهندسی  

 

83

 

84

شرکت مخابرات ایران

 

8

رئیس اداره تدارکات و پشتیبانی مرکز سنجش از دور  

 

81

 

83

سازمان فضایی

 

9

معاون دفتر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی

 

79

 

81

وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات                         

 

10

 

 

 

کارشناس حساب اداره هماهنگی و پرداخت ارزی 

 

76

 

79

شرکت مخابرات ایران

 
11
کارشناس امور هماهنگی شرکت ها  

 

75

 

79

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 عضویت در کمیته‌ها و کارگروه‌ها

 

1. عضو کمیته تخصصی ساختار و فناوری های مدیریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
2. عضو کمیته سرمایه انسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
3. عضو کمیته فنی بازرگانی مناقصات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
4. عضو کمیسیون ماده 5 قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/83 مجمع تشخیص مصلحت نظام درارتباط با معاملات عمده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
5. رئیس صندوق پس انداز کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
6. عضو هیأت انتخاب مشاور در زمینه پروژه مقاوم سازی ساختمان های ستادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
7. رابط امورمقامات وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات با دفتر امورمدیران ارشد دفاتر رئیس جمهور وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات
8. عضو کمیته راهبری تدوین برنامه استراتژیک معاونت توسعه مدیریت ، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
9. عضو کارگروه استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
10. عضو شورای راهبری توسعه مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت
11. عضو کمیته تخصصی سرمایه انسانی شرکت ارتباطات زیرساخت
12. عضو کمیته بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت
13. عضو و دبیرکمیته اجرای طرح استقرار و جانمایی شرکت ارتباطات زیرساخت
14. عضو کمیته تخصصی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها شرکت ارتباطات زیرساخت
15. عضو شورای فرهنگی و امربه معروف و نهی از منکر و اقامه نماز شرکت ارتباطات زیرساخت
16. عضو کمیته فنی و بازرگانی شرکت ارتباطات زیرساخت
17. ارزیاب شرکت در مدل جایزه ملی کیفیت ایران (IMQA) شرکت ارتباطات زیرساخت
18. عضوکمیته راهبردی طرح توسعه مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت
19. عضو شورای سیاست گذاری پورتال شرکت ارتباطات زیرساخت
20. عضو کارگروه کاهش تصدیهای دولت شرکت ارتباطات زیرساخت
21. عضو کارگروه دورکاری شرکت ارتباطات زیرساخت
22. نماینده مدیریت شورای اسلامی کار در شرکت ارتباطات زیرساخت -سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران
23. عضو کمیته نیروی انسانی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
24. عضو کمیته سفارشات و نظارت بر امور تدارکات مرکز تحقیقات مخابرات ایران
25. عضو کمیته تحول اداری مرکز تحقیقات مخابرات ایران
26. عضوکمیته هفته جهانی فضا سازمان فضایی ایران (مرکز سنجش از دور سابق)
27. سایر کمیته های مرتبط با وظایف سازمانی

 مهارت و تجربه کاری

مدیریت پروژه ها در شرکت ارتباطات زیر ساخت    

 

- همکاری در پروژه آینده پژوهی شرکت
-اصلاح سند راهبردی شرکت و همکاری در جاری سازی و استقرار آن
- مکانیزه نمودن اطلاعات جامع مالی و اداری و تدارکاتی
- طرح و پیاده سازی سامانه ترابری و نقلیه شرکت
- طرح سامانه آرشیو الکترونیکی
- طرح و اجرای ساماندهی پرونده های سنواتی قراردادها
- انجام اقدامات لازم در جهت دریافت تندیس بلورین جایزه ملی مدیریت مالی ایران
- انجام اقدامات لازم در جهت دریافت مدال برنز مدل جایزه ملی کیفیت ایران (IMQA)
- مدیریت واجرای طرح و پیاده سازی سنجش و پایش سلامت و تندرستی کارکنان
- همکاری در پروژه¬ گسترش¬ فرهنگ ¬ارتباطات (طرح¬ارتقاءراهبردهای¬حاکمیتی،نظام¬های¬مدیریتی-ومشتری¬مداری)
- راه اندازی سالن کنفرانس¬ مجهز به¬ سیستم صوت¬ و تصویربرداری¬ درشرکت¬ ارتباطات¬زیرساخت
-مکانیزه نمودن سیستم اموال اداری و ایجاد بانک اطلاعات اموال مربوطه
- ایجاد بانک اطلاعاتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و درخواست های واصله آنها
- ایجاد بانک اطلاعات مصوبات هیات مدیره و مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام
- ایجاد سامانه نرم افزاری گزارش گیری داخلی دفتر هیات مدیره
- ایجاد نرم افزار بانک اطلاعاتی تحت وب امور رفاهی کارکنان دفاتر ستادی
- طرح بازنگری فعالیت های سرویس محور دفتر هیات مدیره و مدیرعامل و بهبود مستمرآن
- اصلاح فرآیند خرید در ادارات کل و دفاتر ستادی و ارایه الگوی جدید مصرف
- اصلاح فرآیند گردش اسناد در بخش تنخواه ادارات کل و واحدهای ستادی
-اصلاح فرایند پیگیری اجرای مصوبات هیات مدیره با استفاده از فناوری اطلاعات

مدیریت پروژه هادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

- تدوین و استقرار سند برنامه راهبردی معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت سالهای 98-99
- تدوین و اجرای برنامه حفظ و ارتقاء سطح سلامت کارکنان وزارت سالهای 98-99
- تدوین و اجرای برنامه ارتقای کیفی و کمی امور رفاهی و ورزشی کارکنان وزارت سالهای 98-99
- تدوین و اجرای برنامه بهینه سازی امور خرید و قراردادهای وزارت سالهای 98-99
- تدوین و اجرای برنامه بهینه سازی الگوی مصرف سالهای 98-99
- تدوین و اجرای برنامه مدیریت بهینه انبارها سالهای 98-99
- تدوین و اجرای برنامه ساماندهی نیروی انسانی وزارت سالهای 98-99
- بهینه سازی فضاهای اداری و بهداشتی

 

تشویق و تقدیرنامه

نشان های دولتی

 

- دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات سال 1400
- دریافت لوح تقدیر مدیر تراز انقلاب اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از دومین جشنواره کارمند تراز انقلاب اسلامی، تحقق دولت اسلامی سال 99
- در یافت لوح تقدیر از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات سال 98
- دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات سال 89
- دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات سال 85
- دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات سال 84
- دریافت لوح تقدیر از مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت سال96
- دریافت لوح تقدیر از رئیس¬هیأت مدیره ومدیرعامل¬شرکت¬ارتباطات زیرساخت طی¬سالهای 89 لغایت 97
- دریافت لوح تقدیر از رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مرکز سنجش از دور
- مدیر نمونه شرکت ارتباطات زیرساخت در یادواره شهید رجایی در سال 87
- مدیر نمونه مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال 85
- تقدیر از سعی و تلاش در تدوین برنامه های پنجساله شرکت ارتباطات زیرساخت
- تقدیر از سعی و تلاش در تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی پست و مخابرات
- تقدیر حضور و مشارکت در مباحث هم اندیشی نرم افزارهای مخابراتی
دریافت لوح تقدیر به منظور کسب مقام اول رشته تیراندازی با تفنگ باشگاه پیام
و بالغ بر 50 تقدیرنامه از وزیر و معاونین ایشان ، مرکز مقاومت بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مدیران شرکتهای دولتی -ارتش جمهوری اسلامی - سازمان صدا و سیما