مشخصات فردی :

مهندس حمید فتاحی  

نام : حمید      نام خانوادگی : فتاحی      تاریخ تولد : 1359       محل تولد :تهران            

 


 - سوابق تحصیلی :
- لیسانس مخابرات از دانشگاه آزاد اسلامی
- فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس

سوابق اجرائی و تجربی :

عنوان شغلی

محل خدمت


معاون وزیر ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت
( تیرماه 97 تاکنون)

تهران – شرکت ارتباطات زیرساخت

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت

تهران – شرکت ارتباطات زیرساخت

 عضو شورای فنی وزارت ارتباطات

تهران

مدیرکل امنیت شبکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

تهران-سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

عضو کمیسیون تخصصی تنظیم مقررات

تهران-سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

عضو شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات

تهران