ردیف
 نام و نام خانوادگی
سمت  شماره تماس
 نشانی پست الکترونیک
 

1


زهرا عرب سرخی

رئیس امور هماهنگی کمیسیون معاملات  

88113527

 

  ----------
 

2

  حسن صمدی
مدیرکل حقوقی 
  88114511

hsamadi@tic.ir

 

3


حسنعلی عیسی زاده


 
دبیر هیئت مدیره و مدیرکل دفتر مدیرعامل
، روابط عمومی وامور بین الملل
 
 

88113428

    h.eisazadeh@tic.ir 

 

4


سید رضا موسوی
  مدیر ارتباطات زیرساخت شهرستانهای استان تهران
و امور هماهنگی استانها
 

88118071

 

sr.mousavi@tic.ir

5

بیژن هاشم پور

سرپرست اداره حسابرسی 
88114511  -----------

6

 
حسین راهلی سرپرست اداره  کل حراست 
 88113522-4  m.norouzi@tic.ir
 

7


اکبر کرمی
 
مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات   88112846-48  karami@tic.ir

 


 


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ ۱۵:۲۵