» درباره شرکت » معرفی مدیران » تماس با مدیران » مدیران حوزه ستادی

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

 

شماره تماس

 

1

 

حسن صمدی

 

مدیرکل حقوقی

 

 

88114511

 

 

2

 

حسنعلی عیسی زاده

 

دبیر هیئت مدیره و مدیرکل دفتر مدیرعامل

، روابط عمومی وامور بین الملل

 

 

88113428

 

3

 

رضا قاسمی

 

رئیس امور کمیسیون معاملات

 

 

88113527

 

4

 

مجتبی نرگسی خرم

 

رئیس اداره حسابرسی

 

 

88114504

 

5

 

احمد نظرپور

 

 

مدیرکل ارتباطات زیرساخت شهرستانهای استان تهران

و امور هماهنگی استانها

 

 

88118071

 

 

6

 

محسن نوروزی 

 

 

مدیرکل حراست

 

 

88113522

 

 

7

 

اسداله همتی

 

 

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

 

88112944