تماس هیات مدیره

                                   
ردیف
 نام و نام خانوادگی
سمت  شماره تماس
 نشانی پست الکترونیک
 

1

دکتر  امیر محمدزاده لاجوردی  معاون وزیر ، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت  

88113444

88113445

a.Lajevardi@tic.ir   
 

2

 
مهندس محمد جعفرپور

 

 

عضو هیات مدیره

   

88113431

 

 m.jafarpour@tic.ir

 

3


دکتر سیدمحمد

رضوی‌ زاده

 

 

عضو هیات مدیره

   88113435  

 m.razavizadeh@tic.ir

4         مجیدخباز   عضو هیات مدیره  88113437   khabbaz@tic.ir


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ ۰۹:۲۴