ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

شماره تماس

 

1

 

مهندس حمید فتاحی

معاون وزیر ، رئیس هیات مدیره

 و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت

 

88113445

 

2

 

مهندس سجاد بنابی

 

نایب رئیس هیات مدیره

 

88113441

 3

بهزاد اکبری

عضو هیات مدیره

88113431

4

مهندس مازیار کشاورز

 عضو هیات مدیره

 

88113435

 

تاریخ بروزرسانی:1399/7/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۳۲