ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

شماره تماس

 

1

 

مهندس حمید فتاحی

 

معاون وزیر ، رئیس هیات مدیره

 و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت

 

88113445

 

2

 

مهندس سجاد بنابی

 

نایب رئیس هیات مدیره

 

88113441

 

3

 

مهندس رضا خضردوست

 

عضو هیات مدیره

 

88113444

 

4

 

مهندس مازیار کشاورز

 

 عضو هیات مدیره

 

88113435