OWJ
فاز نخست ترانزیت ارتباطات عراق از طریق ایران

موقعیت منحصربه فرد ایران در منطقه خاورمیانه به عنوان پل ارتباطی شرق و غرب و دسترسی به آبهای آزاد در جنوب کشور، جایگاه ویژه ای را در سطح جهان برای ترانزیت ارتباطات بین الملل از طریق کشور پهناور ایران رقم زده است. شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها نهاد حاکمیتی زیرساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و نماینده دولت درحوزه ارتباطات بین الملل تاکنون پروژه ها و مطالعات متعددی را با هدف توسعه این بخش و درآمدهای حاصل از آن انجام داده است.

طول پروژه (فاز اول)

 

3,700 Km

طول پروژه (فاز اول)

ظرفیت انتقال فاز اول

 

200 Gpbs

ظرفیت انتقال فاز اول

ظرفیت نهایی

 

1 Tbps

ظرفیت نهایی

 
طرح ترانزیت ترافیک بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت بر روی شبکه فیبرنوری شرکت توانیر، پروژه عظیم و بلند مدتی است که امکان بهره برداری از شبکه فیبر نوری بر روی شبکه انتقال برق کشور را فراهم می سازد. ظرفیت فیبرهای نوری موجود در این شبکه پیش از این فقط برای رفع نیازهای ارتباطی وزرات نیرو مورد استفاده قرارمی گرفت با اتصال این شبکه به شبکه مادر مخابراتی کشور و استفاده از آن در پروژه ترانزیت ارتباطات ، درواقع توسعه یک ظرفیت تازه بود که منافع متقابل همه طرفین را تامین می کرد.
این پروژه با هدف ترانزیت ارتباطات بین دو کشور عراق و ارمنستان از طریق نقاط مرزی مریوان و قصرشیرین درغرب و نوردوز درشمال، در برگیرنده دو مسیر اصلی و پشتیبان درمحدوده هشت استان کشور است.
پروژه اوج در مردادماه ۱۳۹۱ در هیات وزیران تصویب و مقرر شد که شرکت ارتباطات زیرساخت، بخشی از ترانزیت ترافیک بین المل و انتقال پهنای باند داخلی خود را بر روی شبکه مازاد فیبرنوری شرکت توانیر اجرا نماید.

 

نقشه
دستاوردهای اجرای پروژه:

 

  • افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک بین المللی درحجم بسیار بالا
  • ارتقای شاخص های اعتبار بین المللی
  • ارزآوری اقتصادی
  • استفاده از پتانسیل ملی کشور در حوزه شبکه فیبر نوری شبکه برق کشور و سرمایه شرکت های داخلی
  • ایجاد خطوط پشتیبان برای شبکه انتقال
  • زمینه سازی برای تبدیل شدن به هاب منطقه