EPEG
پروژه دروازه جدید انتقال ارتباطات ایران و اروپا

هم اکنون مسیر اصلی ارتباط شرق به غرب از کانون بحرانی و پرتراکم کانال سوئز و باب المندب عبور می‌ ‌کند. ظرفیت این مسیر ۲۵ ترابایت است و هنوز هیچ مسیر جایگزینی برای آن وجود ندارد. کنسرسیوم‌های بسیاری در دنیا در حال شکل گیری هستند تا مسیرهای رزرو و جایگیزینی برای آن ایجاد کنند.

کاهش مسیر نسب به مسیر دریایی

 

3,000 Km

کاهش مسیر نسب به مسیر دریایی

مسیر دریایی کمتر از کل مسیر

 

 5%

مسیر دریایی کمتر از کل مسیر

ظرفیت اولیه

 

540 Gbps

ظرفیت اولیه

ظرفیت طراحی شده

 

3,2 Tbps

ظرفیت طراحی شده

کره زمین
 
پروژه اروپا و آسیا را از مسیر آلمان، روسیه، آذربایجان و ایران دنبال می‌کند و از جنوب ایران به عمان و دریای آزاد راه می‌یابد و می‌تواند اولین مسیر جایگزین کانال سوئز باشد.
 
چشم انداز پروژه ترانزیت ایران و اروپا انتقال حدود ۳.۲ ترابایت است و با اجرای کامل این پروژه راهی میانبر و ایمن و جایگزین برای کشورهای منطقه و اپراتورهای بزرگ بین‌المللی به وجود خواهد آمد. این پروژه ایران را به هاب ارتباطی منطقه تبدیل خواهد کرد.

 

همکاران

 

همکاران
همکاران
همکاران