معرفی قطب مرکز داده

قطب‌های مراکز داده به عنوان بخشی از زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات طراحی شود که در آن ضمن ایجاد شرایط لازم و جذاب از قبیل حفاظت پیرامونی، برق مطمئن و پایدار، زیرساخت‌های ارتباطی با ظرفیت بالا، معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، زمین با قیمت مناسب و سایر جذابیت‌های اقتصادی و فنی جهت استقرار و تجمیع مراکز داده پرظرفیت، ایجاد می‌شود.

 در قطب مراکز داده مطابق طرح زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، امکان تجمیع کریرهای داخلی و بین المللی، دسترسی به خدمات و محتوای داخلی و خارجی و تبادل ترافیک نیز فراهم شود.

اخبار پروژه

Loading
لوگو سایت
  • ساختمان مرکزی تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی 17
  • خدمات داخلی service.sales@tic.ir
    خدمات بین‌الملل commercial.contract@tic.ir
    روابط عمومی و امور بین‌الملل news@tic.ir
۲۱ نفر
۱,۰۹۲,۰۰۵ نفر
۴۴ نفر
۲۶۰ نفر
۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۱,۵۷۲ نفر
3.238.71.155
Other
USA
عناوین آبی
عناوین قرمز
افزایش سایز قلم
کاهش سایز قلم
بزرگ نمایی
کوچک نمایی
بازگشت به پیشفرض