» رای گیری الکترونیکی

*به نظر شما تامین کننده زیر ساخت‌های ارتباطی اپراتورهای ثابت و سیار (اینترنت و مکالمات) کدام یک از موارد زیر می‌باشد:میزان رضایت شما از پرتال جدید شرکت ارتباطات زیرساخت تا چه اندازه می باشد؟نتایج نظرسنجی :
خیلی زیاد
( 21.4% )
زیاد
( 22.1% )
متوسط
( 22.4% )
کم
( 34% )
election