تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سید خندان ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت
(کد پستی : ۱۶۳۱۷۱۳۷۱۱)

تماس با امور مشتریان شرکت ارتباطات زیر ساخت:
۰۲۱-۸۸۱۱۲۲۰۹ / ۰۲۱-۸۸۴۶۲۸۴۸ / ۰۲۱-۸۸۴۶۳۲۱۸/ ۱۵۸۸

تماس با مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیر ساخت:
۰۲۱-۸۸۱۱۳۵۶۰

 

×