/ ارتباط با ما

 تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سید خندان ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت

(کد پستی : ۱۶۳۱۷۱۳۷۱۱) ساعات کار: ۸ الی ۱۶.۳۰

تماس با امور مشتریان شرکت ارتباطات زیر ساخت:

۰۲۱-۸۸۱۱۲۲۵۴ / ۰۲۱-۸۸۱۱۵۶۲۸ / ۰۲۱-۸۸۱۱۵۶۳۰ / ۰۲۱-۸۸۴۶۳۲۱۸ / ۱۵۸۸

تماس با روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیر ساخت:

۰۲۱-۸۸۱۱۳۵۶۰

ایمیل:

Commercial.contrac@tic.ir

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۲۹