به اطلاع همکاران گرامی می رساند: اداره تربیت بدنی با همکاری دفتر روابط عمومی اقدام به نظر سنجی در خصوص تغییرات  سانس آقایان  و بانوان از سال 92 در مجموعه آبی و بدنسازی پیام کرده است. جهت دستیابی به نتایج بهتر جهت تصمیم گیری در این خصوص در نظر سنجی شرکت نمائید.