/ درگاه کارکنان / خسارت بیمه معلم

 به اطلاع همکاران محترم می رساند :

شرکت بیمه معلم ،خسارت ( بیمه تکمیلی درمان ) کارکنان شاغل و بازنشسته شرکت ارتباطات زیر ساخت را به حساب کارکنان واریزکرده است.

جهت دریافت لیست اسامی کارکنان شاغل اینجا کلیک نمائید.

جهت دریافت لیست اسامی کارکنان بازنشسته اینجا را کلیک نمائید.