بسمه تعالی

همکاران می بایست جهت ثبت شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد خویش و همچنین امتیازدهی به آنها مراحل ذیل را طی نمایند:

 1- دریافت شاخص های اختصاصی فردی از رئیس اداره / گروه یا نماینده اداره کل و دفتر که شاخص ها می­بایست مربوط به حوزه فعالیت ها و ماموریت های سازمانی هر فرد بوده و مجموع سقف امتیاز شاخص ها دقیقاً برابر عدد 40 باشد. (لیست اسامی نمایندگان)

2- مشاهده فایل راهنمای چند سانه ای جهت آشنایی با نحوه ثبت شاخص های اختصاصی در سامانه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان ( لینک دانلود فایل آموزشی )

3- مراجعه به سامانه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان به آدرس www.arzyabi.tic.ir جهت ثبت شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد در سامانه (لینک ورود به سامانه)

* توصیه می­گردد همکاران پس از ورود به سایت نسبت به بررسی مشخصات فردی و تغییر رمز عبور اقدم نمایند . بدیهی است مشخصات تغییر یافته جهت تصدیق توسط مسئولین ارزیابی بررسی می گردد.

4- پس از اطمینان از ثبت موفقیت آمیز شاخص ها در سامانه ، لازم است تا همکاران پس از گذشت 3 روز کاری از زمان ثبت شاخص ها مجدداً به سامانه مراجعه و نسبت به امتیاز دهی به شاخص های اختصاصی خود اقدام نمائید .

   لیست اسامی نمایندگان

    لینک دانلود فایل آموزشی