صفحه اصلیجزییات آلبوم
همایش معرفی قطب مراکز داده
۲۲ آذر ۱۴۰۱
همایش معرفی قطب مراکز داده
همایش معرفی قطب مراکز داده
همایش معرفی قطب مراکز داده23
همایش معرفی قطب مراکز داده23
همایش معرفی قطب مراکز داده19
همایش معرفی قطب مراکز داده19
همایش معرفی قطب مراکز داده19
همایش معرفی قطب مراکز داده19
همایش معرفی قطب مراکز داده27
همایش معرفی قطب مراکز داده27
لوگو سایت
  • ساختمان مرکزی تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی 17
  • خدمات داخلی service.sales@tic.ir
    خدمات بین‌الملل commercial.contract@tic.ir
    روابط عمومی و امور بین‌الملل news@tic.ir
۴ نفر
۱,۰۸۲,۴۵۳ نفر
۱۴,۹۹۹ نفر
۲۳,۳۰۲ نفر
۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۱,۵۷۲ نفر
35.175.201.191
Other
USA
عناوین آبی
عناوین قرمز
افزایش سایز قلم
کاهش سایز قلم
بزرگ نمایی
کوچک نمایی
بازگشت به پیشفرض