• شرکت ارتباطات زیرساخت

  شرکت ارتباطات زیرساخت

  سال ۹۷
  حمایت از کالای ایرانی

 • شرکت ارتباطات زیرساخت

  شرکت ارتباطات زیرساخت


  متولی شبکه های مادر مخابراتی

 • شرکت ارتباطات زیرساخت

  شرکت ارتباطات زیرساخت

  سال ۹۷
  حمایت از کالای ایرانی

سفر عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به استان سیستان و بلوچستان
مازیار کشاورز عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به منظور بررسی مسائل و مشکلات اداره کل ارتباطات ز ادامه مطلب
همکاری های ارتباطی و مخابراتی با افغانستان گسترش می یابد
طی مراسمی که با حضور مهندس فتاحی معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و دکتر عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتبا ادامه مطلب
ساختار تفصیلی شرکت ارتباطات زیرساخت تائید و برای اجرا ابلاغ شد
ساختار تفصیلی شرکت ارتباطات زیرساخت در سازمان اداری و امور استخدامی کشورتائید و برای اجراء به این شر ادامه مطلب
سفر عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به استان کرمان
مازیار کشاورز عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به همراه مهندس نظرپور مدیر کل ارتباطات زیرساخت شه ادامه مطلب