نوسازی 
بازرسی

ملاقات عمومی با مدیرعامل

بازرسی
جدول تعرفه مکالمات
اکو

اهداف ICT با حضور معاون وزیر در مجلس بررسی شد
اهداف ICT با حضور معاون وزیر در مجلس بررسی شد
راهکارهای نیل به اهداف ICT در جلسه‌ای با حضور معاون حقوقی امور دولت ومجلس وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات درمحل نمایندگی شرکت ارتباطات زیرساخت دراستان خوزستان برگزار شد.
جلسه پایانی ارزیابی کیفیت نگهداری شبکه استانهای خوزستان برگزارشد
جلسه پایانی ارزیابی کیفیت نگهداری شبکه استانهای خوزستان برگزارشد
به دستور معاونت نظارت راهبردی و برنامه ریزی ،ارتباطات زیرساخت کشور در دوم بهمن ماه 1392 در اهواز برگزارشد..
درجلسه ارزیابی استانهای خوزستان،لرستان و چهارمحال و بختیاری از برخی مسئولین نگهداری  تقدیرشد
درجلسه ارزیابی استانهای خوزستان،لرستان و چهارمحال و بختیاری از برخی مسئولین نگهداری تقدیرشد
جلسه ارزیابی استانهای خوزستان ، لرستان و چهارمحال و بختیاری که در تاریخ چهارشنبه 2/11/92 درشهر اهواز تشکیل شد و به ابتکار دفتر نظارت و ارزیابی فنی ، جمعی از پرسنل نگهداری و نمایندگی زیرساخت در استان های خوزستان و لرستان به علت بهبود امتیاز ارزیابی در زیرمجموعه خودتشویق شدند.
دوره آموزشی اطفاءحریق در استان خوزستان برگزارشد
دوره آموزشی اطفاءحریق در استان خوزستان برگزارشد
دوره آموزشی اطفاء حریق برای همه پرسنل حراست نمایندگی شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شد .
    اطلاعات عمومی استان
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ارتباطات زیرساخت می باشد.